entrevistes PERIFÈRIES11-12

diumenge, 6 de maig de 2012

Resolució SENY de CARRER en Valencià i Espanyol


VALENCIÀ/CATALÀ
 
Des de PERIFÈRIES volem comunicar-vós la resol·lució de la primera convocatòria de ¨seny de carrer ¨ per a projectes emergents que visivilitzen, problematitzen i experimenten amb la producció i distribució de coneixemnet amb processos colaboartius i a peu de carrer.

Resolució

Reunits el grup de treball s'ha optat per destacar tres projectes dels rebuts.

-MAPEO. Gestor de continguts en estructura relacional web 3.0 per a gestionar, investigar colaborativamente en la representació de la ciutat a partir de dinamiques de bottom up. Promovent la cohesió social i afavorint l'accés al coneixement ciutadà. Auquest en un primer desenvolupament es centrará a la ciutat de Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Equip promotor: Jose ¨Fran¨Subero, Juan Alfonso Zapata, Emil Rodriguez Garabot, Nerea Garmendia, Mónica de Moya, Shaney Peña i Maurice Sanchez.

-ESPAI CEL OBERT. Projecte que proposa reapropiarse d'espais públics per a compartir propostes culturals i desenvolupament social. Mitjançant el questionament físic dels espais destinats per a ús i control institucional de la cultura.
Promotor: Alberto Martínez Centenera

- CCCV. Cultura Col·lectiva Comunitat Valenciana. Aquesta proposta interdisciplinària proposa la consecució d'una plataforma virtual que permeta arxivar informació, compartir coneixements sobre experiències i al mateix temps ser laboratori de l'entramat cultural del territòri.
Promotora: Teresa Marín amb la col·laboració de Jujo Andrés, Sandra Moros i Enrique Salóm.
Comitè de selecció

Utopika
Guillermo Palau, Professor d'Hidràulica en l'Escola d'Agrònoms. Politècnica de València.

José Manuel Rodríguez Victoriano.
Professor de Sociologia i Antropologia Social. Facultat de Ciències Socials. Universitat de València

Assemblea ProCooperativa Integral Valenciana

PERIFÈRIES.
Eva Caro
Rafael Tormo i Cuenca

Pro- col·laboració

Els projectes seleccionats estan oberts a la participació de col·laboradors interessats a contribuir al seu desenvolupament. Pel que podeu manar-nos un correu a periferies@gmail.com i us posarem en contacte amb els promotors de cada grup.
Els tallers es realitzaran del 4 al 8 de juny en la Facultat de Ciències Socials, del Campus de Tarongers.ESPANYOL
 
 
Desde PERIFÈRIES queremos comunicaros la resolución de la primera convocatoria de ¨seny de carrer ¨ para proyectos emergentes que visivilizen, problematizen y experimenten con la producción y distribución de conocimiento mediante procesos colaborativos a pie de calle.

Resolución

Reunidos el grupo de trabajo se ha optado destacar tres proyectos de los recibos.

-MAPEO. Gestor de contenidos en estructura relacional web 3.0 para gestionar, investigar colaborativamente en la representación de la ciudad a partir de dinámicas de bottom up. Promoviendo la cohesión social y favoreciendo el acceso al conocimiento ciudadano. En un primer desarrollo se centrará en la ciudad de Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Equipo promotor: Jose ¨Fran¨Subero, Juan Alfonso Zapata, Emil Rodriguez Garabot, Nerea Garmendia, Mónica de Moya, Shaney Peña y Maurice Sanchez.

-ESPAI CEL OBERT/ ESPACIO CIELO ABIERTO. Proyecto que propone reapropiarse de espacios públicos para compartir propuestas culturales y desarrollo social. Mediante el cuestionamiento físico de los espacios destinados para uso y control institucional de la cultura.

Promotor: Alberto Martínez Centenera

- CCCV. Cultura Colectiva Comunidad Valenciana. Esta propuesta interdisciplinaria propone la consecución de una plataforma virtual que permita archivar información, compartir conocimientos sobre experiencias y al mismo tiempo ser laboratorio del entramado cultural del territorio.

Promotora: Teresa Marín con la colaboración de Jujo Andrés, Sandra Moros y Enrique Salóm.Comité de selección

Utopika
Guillermo Palau, Profesor de Hidráulica en la Escuela de Agrónomos. Politècnica de Valencia.

José Manuel Rodríguez Victoriano.
Profesor de Sociología y Antropología Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universitat de València

Asamblea ProCooperativa Integral Valenciana

PERIFÈRIES.
Eva Caro
Rafael Tormo I Cuenca


Pro- colaboración

Los proyectos seleccionados están abiertos a la participación de colaboradores interesados a contribuir a su desarrollo. Por el que podéis mandarnos un correo a periferies@gmail.com y os pondremos en contacto con los promotores de cada grupo.

Los talleres se realizarán del 4 al 8 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales, del Campus de Naranjos.

En septiembre estos tres proyectos serán presentados y amplificados en MEDIALAB PRADO  de Madrid.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada