entrevistes PERIFÈRIES11-12

Amb quines expectatives? Des quines potencialitats?


Des del desig que genere un espai per construir en aquest territori angoixat i deprimit però que es trobe fora d’una relació ecosistèmica amb tot allò que aparentment es moga i pot ser considerat “cultural”? 

 Com deixar de continuar atorgant als agents tradicionalment reconeguts – artistes, teòrics, etc. – com a hereus naturals i exclusius del nou àmbit expandit de la cultura, una tendència perfectament recognoscible en el contemporani estrenyiment de files dels “creadors” en defensa d’un sector que consideren propietat seua, aprofitant-se del fet que la inquietant posició crítica del públic ha estat finalment exclosa del sistema?
Queden visions o accions no closes? Hi ha espais que no estiguen circumscrits a marcs o activitats previsibles? Com se’n pot activar el potencial transformador?

Centre Cultural La Nau: Recital de Poesia de Antonio Mendez.